Skip Navigation
 

За Ей Ай Джи

Ей Ай Джи е търговското наименование на Ей Ай Джи Юръп Лимитид.

Ей Ай Джи Юръп Лимитид е дъщерно дружество на Америкън Интернешънъл Груп, Инк.  (AIG).

Ей Ай Джи е водеща международна застрахователна организация с клиенти в повече от 100 страни и юрисдикции. Компаниите от групата на Ей Ай Джи обслужват корпоративни, институционални и индивидуални клиенти чрез една от най-широките застрахователни мрежи в света за застраховки имущество  и злополука. В допълнение, компаниите на Ей Ай Джи са водещи доставчици на животозастрахователни и пенсионни услуги в САЩ. Обикновените акции на Ей Ай Джи се търгуват на Нюйоркската фондова борса и  на Токийската фондова борса.