Skip Navigation
 

Ние правим всичко възможно, за да получите обслужване на най-високо ниво. Ако все пак имате забележки или оплаквания, моля свържете се с:

Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)

ул. Николай Хайтов № 3Б, блок № 7, София 1113 Столична община – район Изгрев ж.к. Изток Bulgaria

e-mail: aig.bulgaria@aig.com

За да можем да удовлетворим Вашата молба във възможно най-кратък срок, моля посочете номера на Вашата застрахователна полица, претенция или и двете. Ние ще се постараем да разрешим всеки проблем или трудност, които са възникнали. Ако все пак не останете напълно удовлетворен, Ваше право е да се обърнете към Комисията за финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. Будапеща №16.