Skip Navigation
 

За нас

През есента на 2013 година AIG започна изграждането на стратегически център в София, чийто основен приоритет е да подпомага оперативната дейност на европейските офиси на компанията, както и да оптимизира и усъвършенства съществуващите процеси. Понастоящем нашият екип наброява близо 500 души, които си партнират с индивидуални и бизнес клиенти на AIG от над 10 европейски страни, в четири основни бизнес направления: Администриране и ликвидация на щети и Обработка на изходящи парични потоци, Администриране на застрахователни полици, Обслужване на клиенти по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и Глобални програми. Нашата фирмена култура насърчава оперативната ефективност и техническата експертиза, усъвършенстването на процесите, споделянето на знания, почтеността в бизнеса и ангажираността на служителите в компанията.

Кариери в Експертния център на AIG

Експертният център на AIG в София ви предоставя възможността да продължите своето кариерно развитие, работейки в международна организация, световен лидер в застрахователната индустрия. Гордеем се, че нашата работа има огромно значение за благополучието на клиентите ни. Ако искате да се докоснете до предизвикателната ни работна среда, ние можем да ви предложим кариера в множество сфери и дисциплини.

Основните бизнес направления в Експертния център на AIG са:

  • Администриране на застрахователни полици: Отделът отговаря за цялостното администриране на застрахователните полици на индивидуалните и корпоративни клиенти на AIG. Основните процеси са свързани с издаване на полици и добавъци към тях, администриране на промени и анулиране.
  • Администриране и ликвидация на щети: Нашите специалисти извършват анализ, оценка и ликвидация на застрахователни щети, посредством набавяне и анализиране на информация и документация. Те вземат решения по предявени претенции – одобрение или отказ за изплащане на застрахователно обезщетение – на базата на събраната информация и съгласно условията на застрахователната полица.
  • Обработка на изходящи парични потоци: Финансовият ни отдел отговаря за прегледа на всички фактури, като съобразява наличието на необходимите документи и одобрения преди плащане. На тази стъпка от процеса се валидират плащания за застрахователни обезщетения, както и други разходи, свързани с ликвидацията на щети.
  • Обслужване на клиенти по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“: Екипът координира процеса по предоставяне на медицинска помощ и транспортиране на клиентите ни, претърпели злополука в чужбина. Фокусът е върху навременната и адекватна комуникация с пострадалите и техните близки, както и с обслужващите звена, отговорни за тяхното лечение, транспортиране и местна подкрепа.
  • Глобални програми: Отделът отговаря за администрирането на международните програми на AIG в държави, в които компанията няма местен клон. Специалистите осъществяват координация между офиса на AIG, издал глобалната полица, и партньорски застрахователни компании, които посредничат на място. Основният процес е верификация на издадената от партньора застрахователна полица, която трябва да отговаря на местните законови изисквания, глобалните AIG стандарти и конкретните инструкции на издаващия офис.

Експертният център на AIG разполага и със следните подпомагащи основната дейност звена:

  • Отдел Обучения: Екипът разработва и провежда обучителни програми, свързани с техническата подготовка и развитието на нашите служители, съобразно техните индивидуални или екипни нужди. Това подсигурява високото ниво на експертиза и непрекъснатото усъвършенстване на професионалните ни качества и компетенции.
  • Отдел Управление на качеството: Отделът отговаря за разработването, прилагането и усъвършенстването на методологията за управление на качеството в центъра. Екипът подпомага внедряването на установените процедури и добрите практики в областта, които способстват за постигане на висока удовлетвореност сред клиентите ни.
  • Отдел Reporting: Екипът се занимава с изготвянето на регулярни и ad-hoc отчети, разработката на инструменти, подпомагащи ежедневната работа на екипите, и внедряването на технологични решения. Дейността на отдела подсигурява съблюдаването на логически обоснована бизнес стратегия и прозрачност на процесите по оценка на представянето.
  • Отдел Performance and Value Excellence: Работата на екипа е посветена на непрекъснатото подобряване на оперативните процеси, което оказва съществено влияние върху удовлетвореността на клиентите и бизнес резултатите на компанията. Отделът е разработил програма, която подпомага развитието на служителите в центъра чрез предоставянето на обучения за методологията Lean Six Sigma, менторска програма и възможност за международна сертификация. 
  • Човешки ресурси, Финанси, ИТ, Управление на риска, Фасилити мениджмънт

Ние продължаваме да се разрастваме и да търсим нови таланти, които да се присъединят към нашия отдаден и амбициозен екип.

Придобивки

Разнообразни видове обучения
Програми за развитие
Сертифициране по Lean Six Sigma 

Бонус програма „Препоръчай приятел“ 

Допълнително здравно осигуряване,
включващо медицинска и стоматологична помощ 

Зона за игри
Тенис на маса, PS4, джаги Настолни игри

Баланс между професионалния и личния живот
Възможност за работа от вкъщи

Седмични масажи
Карти за спорт
Спортни отбори

Съвременен офис в непосредствена
близост до метростанция 

Организирани фирмени и екипни събития 

Месечни добавки за храна
Безплатни напитки 

Специални търговски отстъпки 

Как да кандидатствам

Ако се интересувате да започнете работа в AIG, моля, изпратете вашето CV на careers-bg@aig.com