Skip Navigation

Експертният център на AIG – домакин на европейска среща на мениджърите в направление Щети

09.10.2019
Topic Featured News

default image

Експертният център на AIG в София беше домакин на Регионална среща на мениджърите по застрахователни щети за Европа и Обединеното кралство. На срещата бяха представени всички европейски офиси на AIG, в това число и всички държави, които екипи за обработване на щети в България обслужват – Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания и Португалия.

Събитието се организира на всяко тримесечие, а Експертния център на AIG ще бъде домакин поне веднъж годишно. По този начин екипите за обработка на щети в София имат възможност да се срещнат с ключови партньори за съответните държави.

Срещите се състояха на 2 и 3 октомври, като първият ден бе отделен за преглед на бизнес резултатите за тримесечието, а на втория ден фокусът бе върху AIG 200 и инициативите, специфични за отделите по Щети.

Стандартизиране на процесите и използването на най-добри практики са сред основните цели на мениджърския екип във връзка с AIG 200. В този смисъл, всички участници в срещата изразиха своята увереност, че екипите в София са изключително подготвени да подкрепят различните инициативи, пред вид таланта и потенциала на българските експерти в Центъра.