Skip Navigation

Как да създадете автобиография, която ще ви отличава?

20.11.2020

Job Application Tips

Идентичността и личният отпечатък на пръв поглед са положителни черти, но отидем ли в крайност – резултатът има друг облик. Балансът се оказва златната среда във всички сфери на нашия живот. Създаването на издържано CV не е изключение от това правило.

За да създадем професионална автобиография, но и носеща личен заряд, е добре да следваме установените структурни правила, добавяйки към тях своята идентичност. Първото решение, което трябва да вземем, е какъв формат ще използваме:

 • Европейски формат
 • Американски формат
 • Креативен формат

Добре е това да бъде съобразено както с позицията, за която кандидатстваме, така и с компанията. Независимо кой от трите изберем, препоръчително е да запазим съдържанието в pdf формат и обемът да не надхвърля две страници. След като сме избрали визията на нашето CV, трябва да помислим каква информация ще включим и кое влиза в графа „излишни подробности“.

Хубаво е да включите:                                                             

 • Собствено име и фамилия                               
 • Град                                                        
 • Тел. номер и код на съответната държава
 • Имейл адрес                           
 • Професионален профил в социалната мрежа LinkedIn
 • Снимка – само, ако е професионална

Може да не включвате:

 • Семейно положение
 • Рождена дата
 • Националност
 • Непрофесионална снимка   
 • Профил в социални мрежи

В тази заглавна част можете да изразите себе си, добавяйки кратко резюме, подчертаващо силните ви страни, постиженията и кариерните ви цели.

Това, което най-много интересува бъдещия ви работодател, е професионалният ви опит. Отделете повече време именно на тази част от автобиографията си. Не спазвайте хронологичен ред при изброяване на работните си места, а започнете от последната длъжност. Информацията, която трябва да фигурира за всяка позиция, е следната:

 • Заемана длъжност
 • Име на компанията
 • Период (от – до)
 • Основните дейности и отговорности, изброени с отделни точки

Във ваш плюс би било ако адаптирате досегашните си отговорности с изискванията от обявата за работа. Избягвайте свободния текст и разказвателната форма. Стремете се към кратко, стегнато и ясно описание, както и към симетрия. Препоръчително е към всяка позиция да имате по приблизително равен брой точки с отговорности.

Ако сте човек с дълъг професионален опит не е необходимо да опишете всяка заемана длъжност. Връщане с повече от десет години назад създава излишен обем без да носи съществена информация. Уместно би било единствено ако искате да изброите позиции, сходни с актуалните ви интереси. Не правете пропуски в хронологията за периода, който обхващате в автобиографията.

При следващата секция „Образование и обучение“ е добре да следвате времевата линия, избрана и в секция „Професионален опит“. Ако сте се спрели на варианта, обратен на хронологичния, то започнете с последната придобита квалификация. Споменете името на образователната институция и специалността, добавете най-значимите постижения и отличия, включете допълнителни курсове и сертификати. Избягвайте изброяване на оценки и изучавани предмети.

В секцията „Лични умения“ основополагаща е реалистичната самооценка за собствения ни персонален и професионален профил. Включете езиковите си компетенции, компютърните познания, както и „меките“ умения, които притежавате, но бъдете искрени при посочване на степента, в която ги владеете. Не включвайте шаблонни качества ако не можете да ги подплатите с личен пример. Помислете за силните си персонални качества, които ви отличават сред останалите кандидати.

И ако досега CV-то ви представяше като професионалист, то в последната и  пожелателна част можете да покажете и какъв човек сте извън работата си, изброявайки хобита, интереси, доброволческа дейност, препоръки и други. Ако решите да я включите към автобиографията си, то е необходимо да следите за стила на писане. Не е препоръчително той да бъде в контраст с предходната част. Придържайте се към сходен език и изразни средства, за да бъде естествено продължение, което само ще подкрепи и допълни вашия профил.

Когато сте готови със съдържанието, не изпращайте CV-то веднага, а отделете време и за проверка. Следете внимателно за правописни, пунктуационни и граматически грешки. Уеднаквете използваните шрифтове и подравнете отделните части. Изтрийте всички инструкции от шаблона и озаглавете файла с имената си. Тези детайли не остават незабелязани, наред със заеманите длъжности и придобити квалификации. Отделете им достатъчно време и не ги омаловажавайте.

Пожелаваме ви успех!