Skip Navigation

Над 900 часа доброволен труд дариха на обществото ни служителите на Експертния център на AIG в България през 2019 година

18.12.2019
Topic Featured News

default image

Над 900 часа доброволен труд в полза на значими за обществото ни каузи дариха служителите на Експертния център на AIG в България през 2019 година. Така те подпомогнаха дейността на повече от 30 неправителствени организации в страната ни. Сред тях са Читалище на слепите „Луи Брайл“, Съвет на жените бежанки, Джуниър Ачийвмънт България, Хоспис „Милосърдие“, Столична градска библиотека, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национален парк „Витоша“, фондациите „Дечица“, „Джамба” и „За нашите деца” и други.

В Експертния център на AIG всеки служител има възможност да ползва 16 часа годишно, платени от компанията, в които да работи за общественополезни каузи. Глобалният застрахователен лидер AIG посвещава специално април месец и една седмица през октомври всяка година на доброволчески и дарителски инициативи в цял свят.

„Ние, като компания, сме убедени във важността да бъдем добър гражданин на България и се стремим непрекъснато да даваме ползи на обществото, в коeто работим. Правим го чрез програми и партньорства, които отговарят на способностите, знанията и ентусиазма на нашите служители. Основен приоритет на усилията ни през 2020 година ще бъде повишаването на застрахователната грамотност на младите хора в България“, каза Теодор Атанасов, управител на Експертния център на АIG.

За доброволческите инициативи на екипа Експертният център на AIG е отличаван многократно като един от най-ценните му призове е „Добродетел на годината“, който получава три поредни години от Националното сдружение на сираците в България.

В Експертния център на AIG в София работят близо 500 висококвалифицирани български експерти по най-високите международни стандарти в областта на застраховането и обслужват клиентите на компанията в повече от 11 европейски страни.