Skip Navigation

AIG отчете положителни финансови резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2019 година

13.02.2020
Topic Featured News

default image

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) обяви нетен доход, приписван на акционерите, в размер на 922 милиона долара, или 1.03 долара на обикновена акция с намалена стойност, за четвъртото тримесечие на 2019 година, в сравнение с нетната загуба, приписвана на акционерите, от 622 милиона долара, или 0.70 долара на една обикновена акция, отчетена за същия период на предишната година. Подобрението се дължи предимно на положителния резултат от застрахователната и презастрахователната дейност на направление Общо застраховане; благоприятното изменение на нетния резерв за щети от предходната година от 153 милиона долара (преди данъчно облагане) в сравнение с неблагоприятното изменение на нетния резерв за щети от предходната година от 365 милиона долара (преди данъчно облагане) през същото тримесечие на 2018 година; намалението на нетните загуби от катастрофични щети преди данъчно облагане с 385 милиона долара в сравнение със същото тримесечие на предишната година; и увеличение с 833 милиона долара (преди данъчно облагане) на нетния приход от инвестиции в сравнение с последното тримесечие на предишната година.

За цялата 2019 година нетният доход, приписван на акционерите на AIG, е 3.3 милиарда долара, или 3.74 долара на обикновена акция с намалена стойност, в сравнение с нетната загуба, приписвана на акционерите, от 6 милиона долара, или 0.01 долара на обикновена акция, отчетена през предишната година. Подобрението се дължи основно на намалението на нетните загуби от катастрофични щети с 1.7 милиарда долара (преди данъчно облагане) в сравнение с предишната година; благоприятния резултат от застрахователната и презастрахователната дейност на направление Общо застраховане; и увеличението на нетния приход от инвестиции с 2.1 милиарда долара (преди данъчно облагане), отразяващ главно растежа на активите, нарастването на възвръщаемостта на алтернативните инвестиции и влиянието на по-ниските лихвени проценти върху справедливата стойност на ценните книжа с фиксиран падеж в сравнение с 2018 година.

Брайън Дюперо, главен изпълнителен директор на AIG, заяви: „Финансовите ни резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2019 година отразяват значителния напредък, който постигнахме през 2019 година в намерението си да подготвим AIG за дългосрочен, устойчив и печеливш растеж. За цялата 2019 година доходът след данъчно облагане, приписван на акционерите, e 4.1 милиарда долара, или 4.59 долара на акция с намалена стойност, а коригираната възвръщаемост на вложения капитал е 8.3%. Подобрението на финансовите ни резултати през изминалата година почива на широка основа и се случи с приноса на всички сегменти от нашия бизнес, но най-забележително беше завръщането към застрахователна рентабилност в Общото застраховане. Направленията Пенсионно и Животозастраховане също постигнаха солидни резултати въпреки непрекъснатата турбуленция, предизвикана от ниските лихвени проценти и свиването на кредитните спредове. И накрая, с удоволствие съобщихме, че постигнахме споразумение за продажбата на мажоритарен дял във Fortitude Re, застрахователна компания, която вече не развиваме, като сделката трябва да приключи в средата на тази година, при условие, че получим необходимите регулаторни одобрения.“

„Гледайки към 2020 година, ние ще продължим да сме изцяло фокусирани върху изпълнението на нашата стратегия за позиционирането на AIG като водещ застрахователен франчайз и като отлично представяща се компания, като целта ни е да постигнем 10% коригирана възвръщаемост на вложения капитал до края на 2021 година. В допълнение към продължаването на успешната ни работа в направление Общо застраховане, AIG 200 ще бъде наш основен приоритет. AIG 200 е нашата многогодишна програма за трансформация на цялата компания, фокусирана върху дългосрочното стратегическо позициониране на AIG и подобряване на дейността. Оставам уверен, че в AIG сме на правилен път, и съм много горд от постигнатото от нашите колегите откакто се присъединих към компанията през 2017 година. Започнахме 2020 година с голяма инерция и вълнение относно това, което бъдещето ще донесе за AIG “, добави г-н Дюперо.

Повече информация можете да намерите на: www.aig.com/about-us/news-and-media.