Тук представяме кратък преглед на законния процес, както и връзки към различни важни документи, съдържащи допълнителна информация за Плануваното прехвърляне и Сливане. Може вече да сте получили цялата или част от тази информация по пощата, по имейл или чрез текстово съобщение. Ако се нуждаете от тази информация на друг европейски език, моля, върнете се на началната страница на Брекзит(Brexit).

 

Законният процес - какво включва

Преструктурирането включва планувано прехвърляне и сливане. Те ще бъдат извършени чрез прехвърляне на общата застрахователна дейност (което представлява процес, регулиран от Част VII от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г.) и презгранично сливане (което представлява процес съгласно Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане). Обединеният процес включва съдилищата на Обединеното кралство и подлежи на одобрението на Висшия съд на Англия и Уелс (Висшият съд). Обединеният законен процес е обяснен допълнително в писмата по-долу и в Често задавани въпроси (ЧЗВ).

Ако бъде одобрено от Висшия съд, както сливането, така и плануваното прехвърляне се очаква да влязат в сила на 1 декември 2018 г.

Ако имате притеснения относно прехвърлянето и как то може да Ви засегне, имате правото да направите писмено изложение до Висшия съд или да бъдете изслушани на заседанието на Висшия съд (лично или чрез законен представител). Заседанието на Висшия съд е насрочено да се проведе на 18 октомври 2018 г. на адрес: Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Можете също така да изразите тези притеснения на нас в писмена форма или по телефона и ние ще ги запишем и съобщим на Контролния регулаторен орган (Prudential Regulation Authority, PRA), Органа по финансовото поведение (Financial Conduct Authority, FCA), независимия експерт и Висшия съд. По-долу е предоставена информация за начина, по който можете да се свържете с нас.

Последни новини

  • На 5 март 2018 г. Висшият съд даде своето одобрение AIG Europe Limited (AEL) да започне да уведомява притежателите на полици за преструктурирането, което възнамерява да направи в резултат на Брекзит.
  • Независимият експерт завърши допълнителния си доклад за плануваното прехвърляне, който е предоставен
  • Последни новини: На 25-и октомври, 2018 г. Висшият съд на Англия и Уелс одобри предложеното от AIG Europe Limited преструктуриране и впоследствие предложеният трансфер и сливане да влязат в сила на 1 декември, 2018 г.  Ще намерите допълнителна информация на тези страници или моля, разговаряйте с обичайното лице за контакт от AIG.  Моля, имайте предвид, че горещата телефонна линия за Брекзит и пощенската кутия вече не се контролират.

Важни документи

Моля, вижте по-долу множество основни документи, които осигуряват важна информация за плануваното прехвърляне и сливане.

Уведомителни писма

По-долу ще намерите също така уводна информация за различни заинтересовани страни.

 

Брошура на плана и Често задавани въпроси

Брошурата съдържа резюме на плана, резюме на доклада на независимия експерт за въздействието на преструктурирането върху притежателите на полици и законното уведомяване, обясняващо кога Съдът ще разгледа окончателното заявление за Плануването прехвърляне и Сливане. ЧЗВ осигуряват отговори на широк набор от въпроси за плануваното преструктуриране

Документ за плана

Този документ е пълният план за прехвърлянето. В него се определят условията, при които застрахователната дейност на AIG Europe Limited се прехвърля на две нови оторизирани застрахователни компании в рамките на групата AIG

 

Доклад на независимия експерт

Този документ е пълният доклад на независимия експерт. В него е разгледано въздействието на плануваното прехвърляне върху притежателите на полици. Резюме на този доклад е осигурено в Брошурата на плана, към която има връзка по-горе.