Skip Navigation
 

За съществуващи притежатели на полици:

Моля, имайте предвид, че считано от 01.06.2017 г. „Ей Ай Джи“ сключи стратегическо партньорство с „Колонад Иншурънс Ес Ей“ за управление на действащи полици от името на „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (Клон България)“. Като част от това действие предишните служители на „Ей Ай Джи“ понастоящем също са част от „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ и ще Ви осигурят непрекъснатост на услугата.

Уведомяваме ви, че няма промени в действащите полици и Вашето налично застрахователно покритие ще продължава да бъде предоставяно от „Ей Ай Джи“ до изтичането на Вашия застрахователен договор. Ако се нуждаете от съдействие във връзка с Вашата текуща застраховка, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: + 359 2 930 93 30

Във връзка с изменения във Вашата полица, като промяна на адрес или промяна на предоставеното покритие, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: + 359 2 930 93 30

Във връзка с нови претенции, отнасящи се до Ваша действаща полица, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: Claims@colonnade.bg
Телефон: + 359 2 930 93 30

Във връзка с вече регистрирани претенции, отнасящи се до Ваша действаща полица, моля, свържете се с: лицето, посочено в последната кореспонденция с  „Ей Ай Джи“, вече част от екипа на „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“, или :

Електронен адрес: Claims@colonnade.bg
Телефон: + 359 2 930 93 30

Във връзка с подновяване на съществуващо Ви застрахователно покритие: „Ей Ай Джи“ Ви представя дружество „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“, което може да Ви направи предложение за продължаване на застрахователното покритие. За да дискутираме условията за подновяване, служителите на  „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“, ще се свържат с Вас достатъчно рано преди  изтичане на Вашата съществуваща застрахователна полица.  


 

За запитвания във връзка с нови застрахователни договори:

„Ей Ай Джи Юръп Лимитид“  няма да предлага повече нови полици на българския пазар. „Ей Ай Джи“ си партнира с „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ по отношение управлението на подновяванията на действащите застрахователни полици, както и ще работи с „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ в качеството му на стратегически мрежов партньор на компанията в обезпечаване на текущите потребности на  мултинационални клиенти в България.

В случай че желаете да се свържете с „Колонад Иншурънс Ей Ей – клон България“ за да обсъдите Вашите нови  бизнес изисквания, моля, посетете уебсайта на компанията: www.colonnade.bg или се свържете с тях на:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: + 359 2 930 93 30