За контакт с нас

ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 3Б, блок № 7
Столична община – ИзгревСофия 1113
Bulgaria

+359 2 800 33 00

В отговор на решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз (ЕС), общоизвестно като „Брекзит“, Ей Ай Джи Юръп Лимитид извърши реорганизация на застрахователната си дейност в ЕС, за да осигури възможно най-ефективната структура, която да обслужва застраховани лица и лица, завеждащи претенции в Обединеното кралство и в ЕС след Брекзит.  

С удоволствие Ви информираме, че считано от 1 декември 2018 година, в съответствие с приложимото право, Вашата застрахователна полица е прехвърлена от Ей Ай Джи Юръп Лимитид на Ей Ай Джи Юръп С.А., в резултат на прехвърляне на застрахователен портфейл между двете дружества (Прехвърлянето). Eй Ай Джи Юръп С.А. е дружество, учредено в Люксембург и е оправомощено да извършва дейност от Министерство на финансите – Люксембург и се надзирава от Комисариата по застраховане. Дружеството е със седалище и адрес на управление – Люксембург, L-1855, Авеню Джей Еф Кенеди №35 D и с регистров номер в Търговския и дружествения регистър на Люксембург: B 218806. Eй Ай Джи Юръп С.А. е част от групата на Eй Ай Джи.

Прехвърлянето се осъществи чрез комбинирана схема за прехвърляне на застрахователна дейност съгласно част VII на Закона за финансови услуги и пазари 2000 и преобразуване чрез вливане съгласно Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право. Прехвърлянето получи необходимите регулаторни одобрения от компетентните органи в Обединеното Кралство и Люксембург, и е одобрено от Върховния съд на Англия и Уелс.

Задълженията на Ей Ай Джи Юръп Лимитид по отношение на застрахованите лица, бенефициенти и всички останали заинтересовани лица не се променят. Прехвърлянето няма действие по отношение на застрахователното покритие по застрахователните полици, издадени от Ей Ай Джи Юръп Лимитид.

Какво означава това?

  • Вашето застрахователно покритие вече се предоставя от „Ей Ай Джи Юръп С.А. (клон България)“, ул.“Николай Хайтов“ №3Б, блок 7, София 1113, България, тел.: +359 2 800 33 00, ЕИК: 200251454. Всички наши данни за контакт остават непроменени.  

За съществуващи притежатели на полици

Моля, имайте предвид, че считано от 1 юни 2017 г. „Ей Ай Джи“ сключи стратегическо партньорство с „Колонад Иншурънс Ес Ей“ за управление на действащи полици от името на „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)“. Като част от това действие предишните служители на „Ей Ай Джи“ понастоящем също са част от „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ и ще Ви осигурят непрекъснатост на услугата.

Уведомяваме ви, че няма промени в действащите полици и Вашето налично застрахователно покритие ще продължава да бъде предоставяно от „Ей Ай Джи“ до изтичането на Вашия застрахователен договор. Ако се нуждаете от съдействие във връзка с Вашата текуща застраховка, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: +359 2 930 93 30

Във връзка с изменения във Вашата полица, като промяна на адрес или промяна на предоставеното покритие, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: +359 2 930 93 30

Във връзка с нови претенции, отнасящи се до Ваша действаща полица, моля, свържете се със служителите на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ на следните координати:

Електронен адрес: Claims@colonnade.bg
Телефон: +359 2 930 93 30

Във връзка с вече регистрирани претенции, отнасящи се до Ваша действаща полица, моля, свържете се с: лицето, посочено в последната кореспонденция с „Ей Ай Джи“, вече част от екипа на „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“, или:

Електронен адрес: Claims@colonnade.bg
Телефон: +359 2 930 93 30

Във връзка с подновяване на съществуващо Ви застрахователно покритие: „Ей Ай Джи“ Ви представя дружеството „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“, което може да Ви направи предложение за продължаване на застрахователното покритие. За да дискутираме условията за подновяване, служителите на  „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ ще се свържат с Вас достатъчно рано преди изтичане на Вашата съществуваща застрахователна полица.  

За запитвания във връзка с нови застрахователни договори

„Ей Ай Джи Юръп Лимитид“ няма да предлага повече нови полици на българския пазар. „Ей Ай Джи“ си партнира с „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ по отношение управлението на подновяванията на действащите застрахователни полици, както и ще работи с „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ в качеството му на стратегически мрежови партньор на компанията в обезпечаване на текущите потребности на мултинационални клиенти в България.

В случай че желаете да се свържете с „Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“, за да обсъдите Вашите нови  бизнес изисквания, моля, посетете уебсайта на компанията: www.colonnade.bg или се свържете с тях на:

Електронен адрес: info@colonnade.bg
Tелефон: +359 2 930 93 30