Skip Navigation
 

Ние правим всичко възможно, за да получите обслужване на най-високо ниво. Ако все пак имате забележки или оплаквания, моля свържете се с:

„Eй Ай Джи Юръп“ С.А. (клон България)“, София 1113, Столична община – район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул.“Николай Хайтов“ №ЗБ, сграда 7, ЕИК: 200251454.

Тeл.: +359 2 800 33 00e-mail: aig.bulgaria@aig.com

За да можем да удовлетворим Вашата молба във възможно най-кратък срок, моля посочете номера на Вашата застрахователна полица, претенция или и двете. Ние ще се постараем да разрешим всеки проблем или трудност, които са възникнали. Ако все пак не останете напълно удовлетворен, Ваше право е да се обърнете към Комисията за финансов надзор на Република България, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. Будапеща №16.