Skip Navigation
 

Нашата цел е да предоставим възможно най-доброто обслужване в случай на щета, като за целта Ви молим да ни уведомите за настъпилото събитие веднага след като разберете за него. Моля попълнете една от приложените по - долу формa за уведомление според вида на притежаваната от Вас застраховка:                                                                                                                                                                                      

Форми за уведомление

 

Попълнените формуляри изпращайте на:  

Eй Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)
София 1113, Столична община – район Изгрев,
ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 3А, блок № 8, ет. 4
За отдел "Ликвидация на щети"

или на електрона поща:
claims.aig.bulgaria@aig.com За да се запознаете с Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции моля натиснете ТУК