Skip Navigation
 

Полезни връзки

FAQs

Да, тъй като ние не търсим кандидати с предишен опит в застраховането, а по-скоро се фокусираме върху определени видове компетентност, необходими за съответната роля.

AIG осигурява обучение на всички нови служители. През първите два дни вие ще се запознаете най-общо с компанията и организационния модел на нашия експертен център.

Като следваща стъпка ще получите обучение по процесите, свързани с вашата роля в организацията.

Ние искрено вярваме, че ученето е непрекъснат  процес, ето защо през цялата ви кариера в AIG ще ви предоставим многобройни възможности за обучение и развиване на вашите професионални знания и личностни умения.

AIG приема кандидатури за работа, подадени чрез уебсайта на компанията, портали за работа и по имейл. Когато кандидатствате за работа по имейл, моля, изпращайте своята автобиография във формат Word или PDF. В случай, че се интересувате от конкретна позиция, молим изрично да отбележите това. В противен случай ние ще разгледаме вашата автобиография, имайки предвид всички свободни към момента позиции, и ще я запазим в нашата база данни с оглед на бъдещи възможности.

Ако вече сте кандидатствали за позиция в AIG, винаги можете да ни изпратите документите си отново. Кандидатурите се преразглеждат спрямо актуалния към момента на изпращане процес на селекция.

Вашата автобиография ще бъде разгледана от специалист по подбор на кадри. Ако отговаряте на изискванията, изброени в обявата за работа, ние ще се свържем с вас по телефона, за да предоставим допълнителна информация за позицията и да ви запознаем с процеса на подбор в компанията ни. Първата стъпка от селекцията обикновено представлява оценка на вашите езикови и технически умения. При успешното й преминаване ще бъдете поканени на лично интервю в нашия офис. След преминаване на тези стъпки можете да очаквате крайното решение във връзка с вашата кандидатура. Всички кандидати, с които сме се свързали лично, ще получат обратна връзка от процеса на селекция, независимо от крайния резултат.

Управлението на представянето е непрестанен процес, протичащ между служителите и техните мениджъри. Той предполага провеждането на регулярни срещи, фокусирани върху целите, резултатите и развитието на всеки член на екипите ни. Компанията споделя философия за оценка на работата, която насърчава и възнаграждава вашия принос посредством прозрачен и последователен подход. Вие ще участвате в годишния процес за оценка на работата, който започва с целеполагане и завършва с годишна атестация.

  • Разнообразни обучения
  • Спортни мероприятия
  • Доброволческа дейност
  • Тиймбилдинг и фирмени събития
  • Групи по интереси