Skip Navigation
 

Полезни връзки

FAQs

Да, тъй като ние не търсим кандидати с предишен опит в застраховането, а по-скоро се фокусираме върху определени видове компетентност, необходими за съответната роля.

AIG осигурява обучение на всички нови служители. През първите два дни на вашето обучение вие ще се запознаете най-общо с компанията и организационния модел на нашия експертен център.

Като следваща стъпка вие ще получите знания за начина на изпълнение на процесите, свързани с вашата роля в организацията.
Ние искрено вярваме, че обучението е непрекъснат  процес, ето защо през цялата ви кариера в AIG ще ви предоставим многобройни възможности за обучение и развиване на вашите професионални знания и личностни умения.

AIG приема кандидатури за работа, подадени чрез уебсайта на компанията, портали за работа и по имейл. Когато кандидатствате за работа по имейл, моля изпращайте своите автобиографии във формат Word или PDF. В случай, че се интересувате за определена позиция, молим изрично да отбележите това. В противен случай ние ще разгледаме вашата автобиография, имайки предвид всички свободни към момента позиции и ще я запазим в нашата база данни с оглед на бъдещи възможности.

Ако вече сте кандидатствали за позиция в AIG, винаги можете да ни изпратите документите си отново. Кандидатурата ви ще бъде преразгледана като част от новите процедури по избор на кандидати.

Вашата автобиография ще бъде разгледана от специалист по подбор на кадри. Ако отговаряте на изискванията, изброени в обявата за работа, ние ще се свържем с вас по телефона, при което ще ви предоставим допълнителна информация за позицията и ще ви запознаем с процеса на подбор. Обикновено първата стъпка включва оценка на вашите езикови и технически умения и ако я преминете успешно, ще бъдете поканени на лично интервю в нашия офис. След приключване на процеса ще вземем крайното решение във връзка с вашата кандидатура. Всички кандидати, с които сме се свързали лично, ще получат обратна връзка от нас, независимо от крайния резултат.
 

Оценяването на работата е непрестанен процес между служителите и техните мениджъри. За успеха на този процес мениджърът и служителят периодично разговарят за целите на служителя, неговите резултати и неговото развитие. Компанията споделя философия за оценка на работата, която насърчава и възнаграждава вашия принос посредством прозрачен и последователен подход. Вие ще участвате в годишния процес за оценка на работата, който започва с поставянето на цели и завършва с годишния преглед и оценка. 

  • Многобройни и различни обучения
  • Спортни мероприятия
  • Доброволческа дейност
  • Тиймбилдинг и фирмени събития
  • Групи на служителите по интереси